Επικοινωνία με την Εταιρεία

Κύπρου 9 & Ύδρας,

 Αθήνα, Μοσχάτο

TK: 183 46

Τηλ: (+30) 210 48 05 200

email: faq@e-jumbo.com