Προϊόντα Μπαταρίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προϊόντα με ένδειξη "οι μπαταρίες εμπεριέχονται" ενδέχεται η ισχύς τους να έχει εξασθενίσει ή να είναι αρκετά χαμηλή, καθώς αυτές είναι καθαρά και μόνο δοκιμαστική χρήση. Για το λόγο αυτό συνιστούμε πάντα να αγοράσετε ξεχωριστά νέες μπαταρίες.