Μεταβολές Τιμών

Στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα γίνεται καθημερινά ενημέρωση των τιμών των προϊόντων. Ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί.  

Στην JUMBO A.E.Ε. ακολουθούμε την ίδια πολιτική τιμολόγησης, τόσο στα Καταστήματα όσο και στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Η αναγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών και τιμών των προϊόντων, που παρατίθεται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και πλήρης. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών ή παρανόμων παρεμβάσεων τρίτων (hackers), με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προϊόντα με ασυνήθιστα χαμηλές ή υψηλές τιμές. Για το λόγο αυτό, εάν παρατηρήσετε προϊόν με τέτοια τιμή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προτού προβείτε στην παραγγελία σας.