Πολιτική Αναφορών (Whistleblowing)

Η Εταιρεία «JUMBO A.Ε.E.» έχει υιοθετήσει Πολιτική Αναφορών που είναι προσαρμοσμένη στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις (Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019) και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Μπορείτε να στείλετε την αναφορά σας γραπτών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο codeofconduct@jumbo.gr ή να την υποβάλετε ανώνυμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς
Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την αποστολή της φόρμας
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Παρακαλώ συμπληρώστε το Recaptcha